background
close

Pro dobré fungování města je důležitý kvalitní uzemní plán a urbanistický koncept. Oba v průběhu let procházejí logickým vývojem s ohledem na využitelnost a veřejnou prospěšnost, jež zahrnují  mimo bydlení, kultury a dobře funkční státní správy také i vzdělání, kvalitní občanskou vybavenost a podmínky pro dobře fungující obchod a komerci.

To vše je nosným pilířem úspěšné, zdravé a ekonomicky soběstačné společnosti. Úlohou urbanismu je tedy projektovat sídelní útvary jako funkční a hlavně vyvážené celky s důrazem na ekologickou rovnováhu, zajištění udržitelného rozvoje a respekt ke kulturnímu dědictví místa.

CREAM Real Estate respektuje Baťův odkaz. Ten však nespočívá v průmyslovém designu jeho budov, ty byly pouhými nositeli funkce. Jeho odkaz vidíme v chytré filozofii soužití obchodu a života obyvatel Zlína, zejména pak v přínosu komerčního rozvoje, jeho benefitů občanské vybavenosti a pohledu vpřed, kdy současné objekty mají plnit svou úlohu, a pokud ji už neplní, je třeba jít dál a mrtvé místo znovu oživit. Naše společnost se inspiruje příklady z mnoha úspěšných projektů revitalizací, jako jsou regenerace londýnských doků nebo historického centra Londýna doplněného o moderní Business City, Rotterdamu, Berlína, vídeňské muzejní čtvrti, Eindhovenu, ale i realizace z Prahy Holešovic, Smíchova a pražského historického centra.

Zlín nikdy nebyl projektován jako skanzen, naopak cílem jeho rozvoje bylo postavit dynamické a ekonomicky soběstačné město celostátního významu. 

 
Související články
MAX32 má ambici být líhní skvělých nápadů z hlav talentovaných studentů a mladých lidí, kteří mají velké plány a hledají kreativní místo pro jejich realizaci. ...více
 
MAX32 - jedinečný koncept revitalizace

Představujeme vám nový ambiciózní projekt společnosti CREAM Real Estate, revitalizaci budovy 32 areálu Baťovy továrny ve Zlíně. Rekonstrukce budovy byla navržena mezinárodně uznávaným ateliérem CMC architekti pod vedením Víta Másla, Davida Chisholma a Evžena Duba. Na spolupráci při vytváření programu se spolupodíleli také kreativci ze studia Graffitti Networks.

Budova je funkčně rozdělena na 5 částí:

  • ubytovací část
  • kancelářské prostory
  • obchody v přízemí
  • fun a relax část
  • parkování


Program v budově byl připraven a stvořen s akcentem na studenty a mladé inovativní lidi, u kterých cítíme svěží nápady a motivaci. Tento dům je navržen k tomu, aby se stal pulzujícím místem studentského kreativního života. Vrchní patra budou určena pro ubytovací loftové jednotky s industriálním šarmem, patra pod nimi budou poskytovat kancelářské prostory pro ty, kteří hledají místo pro své skvělé nápady. V přízemí budou obchodní jednotky, které lze propojit s prvním patrem.

 
Podívejte se na videoprezentaci MAX32. Zajímavé představení konceptu studentského loftového bydlení ve Zlíně. ...více
 
compact view grid view
background
compact view grid view Fotogalerie